<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 27, 2008

JC de Vera nakiusap kina Pauleen Luna at Michelle Madrigal

Sa interview kay JC de Vera sa pictorial ng Emergency episode ng Shake, Rattle & Roll X , nakiusap ito kina Pauleen Luna at Michelle Madrigal na magbati na dahil pati siya, hindi tinitigilan ng press sa katata­nong kung may kinalaman sa matagal ng conflict ng dalawa.

Nakiusap din si JC na kung magbabati ang dalawa, ‘wag sa harap ng press sila magso-sorry sa isa’t isa para hindi maakusahang gumigimik. Ayaw sana nitong makialam, pero concerned siya kina Pauleen at Michelle na naging parte ng kanyang buhay.

Maganda rin kung magkakabati na ang dalawa’t magkasama sila sa Luna Mystica at magkaibigang diwata ang role na lagi pang magka-holding hands. Ang pangit naman kung magde-dedmahan sila at nag-uusap lang kung take nila.

Pasalamat naman si JC na wala silang problema ni Rhian Ramos sa Lalola at walang nagpi-pressure sa kanilang totohanan ang loveteam sa screen para sa ratings dahil mataas ang ratings ng show at ‘di nila kailangang magka-inlaban.

Sa pagpapatuloy ng kuwento ng Lalola, this Monday, yayayain ni Lola (Rhian) si Gary (Keempee de Leon) na tingnan ang talon. Aksidenteng nabuksan ni Gary ang lagusan at makakaharap nila si Garganta na gagawin ang lahat na ireverse ang sumpa habang nandu’n si Lola para bumalik na ito sa pagiging lalake.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

mga pakulo lang yang awayan nayan.......hehehehe

12:43 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites