<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 16, 2008

Jennica Garcia at Mart Escudero, umamin na

Finally, umamin na sina Jennica Garcia at Mart Escudero sa kanilang relasyon na nagsimula last December, sa birthday ng young actress.

Matagal nang inamin sa amin ng dalawa na on sila, pero nakiusap na ’wag munang isulat at hindi pa raw right time.

Sa presscon ng Gagambino sila umaming 10 months na sila this October.

Isa sa ikina-impress ni Jennica kay Mart ay nang humarap ito kay Jean Garcia para magpaalam na liligawan siya at seryoso siya rito.

Ang nakakatuwa, si Manny Valera, manager ni Jennica, ang itinuro ng dalawa na pumigil sa matagal nilang pag-amin dahil baka maging negative raw sa tao.

Career-wise, hindi nakasira kina Jennica at Mart ang kanilang relasyon kahit lagi silang magkasama.

Sa Gagambino, gagampanan ng young actress ang role ni Gelay, ang mabait at malambing na ampon ni Bino (Dennis Trillo), at si Mart ay si Noel, kapatid ni Bernadette (Isabel Oli).

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites