<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 26, 2008

Karylle nanahimik, pino-protektahan sina Dingdong at Marian

Kung ang pagbabasehan ay ang kumakalat na balita ngayon, sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na. Nawala na sa kwadro si Karylle. Pinagbibintangang kontrabida na ito ngayon sa relasyon ng dalawa gayung sa matagal nilang relasyon ni Dingdong ay never itong nag-ingay at nanahimik na lamang na kung tutuusin ay mayroon naman siyang karapatan.

Nang huli kong makausap si Karylle, hindi pa naman ito nalalaunan, ay inamin nito na wala pa namang nagbabago sa kanila ni Dingdong, sila pa rin daw bagaman at ramdam na ramdam nito na marami ang gusto silang paghiwalayin ng nobyo. Kung ipinasya man niyang manahimik, ito ay bilang respeto na lamang sa loveteam ng dalawa. Lalabas naman siyang insecure kung umalma siya in the beginning. Siyempre, mahalaga rin naman sa kanya ang career ng nobyo. Batid niya kung bakit kailangan nitong protektahan ang loveteam, kahit madalas siyang nasasaktan. Happy naman si Karylle sa takbo ng kanyang career, combining both television and stage.

Ayaw nitong mag-comment sa isyu na sabay umalis ang nobyo at ang kapareha nito sa event ng GMA recently at naglagi lamang ito sa kanya na ipinagpalagay ng marami na isang indikasyon ng pagkakaroon ng relasyon na mahigit pa sa magkapareha.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites