<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 20, 2008

Marian Rivera at Dingdong Dantes updates

Kukunan ngayong araw ang wedding scene nina Marian Rivera at Dingdong Dantes sa pelikulang One True Love ng GMA Films sa isang garden sa Alabang.

Sayang lang at ayaw magpa-press visit dahil maraming eksena raw na kukunan.

Gusto pa naman ng press na ma-interview ang dalawa, lalo na si Dingdong sa tsikang break-up nila ni Karylle. Nadagdagan ang pagdududa ng press sa sagot nitong “I don’t know” nang tanungin ni Butch Francisco kung nasaan si Karylle.

Nangyari ito sa inauguration ng GMA Network Center Annex, kung saan wala si Karylle.

Hindi ipinalabas sa Startalk last Saturday ang portion na ’yon.

Naaakusahan tuloy na gumigimik sina Dingdong at Marian para sa kanilang pelikula na showing sometime in November.

Pati ang GMA Films, naaakusahang gumigimik, samantalang wala namang alam sa nangyayari kina Dingdong at Karylle.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites