<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 31, 2008

Obra Presents Iza Calzado

MATAPOS sina Katrina Halili, JC de Vera at Sunshine Cruz, si Iza Calzado naman ang sunod na featured artist sa month-long presentation ng Obra ngayong November.

Siyempre, flattered ang aktres sa pagtitiwalang ibinibigay ng GMA-7 at tuwang-tuwa dahil sa pambihirang pagkakataong makapag-portray ng mga role na never pa niyang nagagawa.

Ang pilot episode na Sanib ang magsisilbing Halloween presentation ng Obra.

Ito’y tungkol sa isang babaing na-possess ng evil spirit at may madilim na nakaraan.

Gaya ng nakaraang Obra, apat din ang direktor na maghahalinlinang humawak kay Iza.

Ito’y sina Topel Lee, Mark Reyes, Dominic Zapata at Rico Gutierrez.

Ang iba pang episodes na bubuo sa month-long stint ni Iza sa Obra ay ang Boksingera, Beauty Queer at Stella.45.

Sa November 6 na magsisimulang mapanood ang Obra Presents Iza Calzado, matapos ang GMA Telebabad.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites