<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 19, 2008

Pres. GMA pinuri ang GMA 7

PINAPURIHAN ni President Gloria Macapagal-Arroyo ang pamunuan ng GMA Network nung Biyernes ng gabi sa inauguration ng P1 bilyong bagong studios na walang ginamit na anumang loans.

Ayon sa Presidente, lumawak na ang GMA Network buhat nang nagsimula ito noong dekada 50 na nagsimula sa isang radio station, ang DZBB. Ngayon ay may 49 TV stations at 24 radio stations na ang GMA-7. Global na rin ito dahil sa kanilang Pinoy TV kung saan napapanood ang GMA shows sa America, Asia, Europe, Middle East at iba pang panig ng mundo.

Kasama ni Pangulong Glora na nagputol ng ribbon sa inauguration ng bagong studios si Vice President Noli de Castro.

Sinilip din ni PGMA ang Studio 4 at pinanood ang performance ni Regine Velasquez. Bandang 10:30 p.m. nang nagpaalam ang pangulo sa Chairman and President ng GMA Network na si Atty. Felipe Gozun.

Samantala, ang Studio 4 ang pinakamalaking studio ng telebisyon sa buong bansa. Super high-tech ito. Ang lighting system nito ay tulad ng ginamit sa nakaraang Beijing Olympics.

Ang sound system ay kauna-unahan din sa Pilipinas.

Ngayong Sunday, Studio 4 na gaganapin ang SOP.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites