<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 11, 2008

Rhian Ramos - La Lola

Biggest project ni Rhian Ramos ang La Lola na magpi-premiere sa Monday at mapapanood after Dyesebel, kaya may kasamang kaba ang excitement nito.

Ibinuhos daw niya ang lahat ng energy niya para maging successful ang comedy series nila ni JC de Vera.

Isa sa ikinatutuwa ni Rhian sa La Lola ay ang malalapit na location, gaya ng ang pad nila kunwari ni Gary (Keempee de Leon) at sa Linden Suites at ang office niya ay sa Makati.

Challenge naman sa kanya na magaya ang kilos ni Wendell Ramos, kaya bini-video niya ang actor at talagang pinag-aralan ang mga kilos.

Siya na raw ang bagong bida ng primetime ng GMA-7?

“Hindi ko napi-feel ’yun, group effort ang La Lola at ’di lang kina Lalo at Lola ang kuwento. Ang masaya, first time kong mag-comedy at enjoy ako. Of course, kinakabahan ako sa ratings, pero sa napanood ko sa pilot episodes, maganda at nakakatawa siya. Alam kong it will work, pati ang loveteam namin ni JC,” wika ni Rhian.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites