<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 22, 2008

Rhian Ramos may career kahit pasaway

Red roses at chocolate kisses ang inspirasyon ng bonggang debut ng pinakabagong prinsesa ng GMA na si Rhian Ramos.

Pulang rosas, puti at itim na mga tabing ang bumungad sa mga panauhin ng Rigodon Ballroom ng Peninsula Manila noong ikatlo ng Oktubre, kung saan nagtipun-tipon ang pamilya at kaibigan ni Rhian para sa espesyal na okasyon.

Dumating ang debutante sa kanyang napakagan­dang gown na gawa ni Ramon Sabella, kasunod ng mga guwapung-gwapong Kapuso leading men. Si Marvin Agustin ang nag-aliw sa mga bisita bilang host.

Mas naging espesyal ang gabi ni Rhian nang magsimula ang 18 Roses. Unang kasayaw niya ang kanyang amang si Garett Howell, na lumipad pa mula Dubai para lang makapiling siya sa kanyang kaarawan. Kasunod niya ang mga lalaking naging malapit sa kanya sa loob at labas ng showbiz.

Tunay na nakakikilig ang kanyang 18th Rose na si JC de Vera, na siya ring kanyang leading man sa pinaka­bago niyang series na Lalola.

Naroon din para batiin si Rhian ang mga bosses ng GMA na pinangu­ngu­na­han ng Senior Vice President for Entertain­ment na si Wilma Gal­vante. Ang GMA Films President na si Annette Gozon Abrogar ang nagbigay ng toast para sa debutante- at tunay na maraming dapat ipagpa­salamat.

Kahit na napaka­raming kontro­bersiyang umaaligid, malayo na rin ang nararating ni Rhian sa kanyang showbiz career. Siya ang napili ng GMA para sa lead role ng Lalola na consistent na mataas ang rating.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ang beauty ni rhian ay kakaiba sa lahat na maitutuing pang-international ang dating. di tulad ng karamihan na ordinaryo lang at prang mala-patani lang ang dating.

malamang malayu ang mararating nya sa showbiz sa mga darating na panahon.

kaya kaung mga mala-patani ay magtsumikap nlang kau......hehehehehe

11:08 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites