<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 13, 2008

Suwerte, bumabalik kay Dennis Trillo

Pihadong matutuwa sina Direk Carlo J. Caparas at Donna Villa dahil ngayon pa lang, inaabangan na ng mga bagets ang obra ng una na Gagambino.

Malapit na itong ipalabas sa GMA Telebabad.

Si Dennis Trillo ang gaganap sa title role na Gagambino.

Mukhang bumabalik ang suwerte kay Dennis mula nang amining break na sila ni Cristine Reyes.

Sunud-sunod kasi ang magaganda niyang projects at kumita pa ang pelikula nila ni Judy Ann Santos, ang Kulam.

Pero, hindi naman namin sinasabing “lasmatik” (as in, malas) ang naging relasyon nila ni Cristine, tsuk!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites