<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 28, 2008

Una Kang Naging Akin updates

May chemistry pala sina Maxene Magalona at Wendell Ramos at napansin din siguro ito ng mga televiewers ng Una Kang Naging Akin at isa ito sa mga rason kung bakit sinusubaybayan ang afternoon soap ng GMA 7 at mataas ang ratings.

Gusto rin ng viewers ang istorya ng soap and this Tuesday, tanggap na kunwari ni Vanessa (Angelika dela Cruz) ang pagkatalo kay Jessa (Maxene) dahil kailangan daw ng anak nila ni Nick (Wendell) ang ama. Galit kay Jessa ang ina ni Vanessa sa pag-aakalang inagaw nito ang asawa ng anak.

Mag-aaway naman sina Jessa at Liway (LJ Reyes) nang saktan ng huli si baby Darwin. Ha­bang nagpapalamig sa sama ng loob, may biglang hu­mampas sa ulo ni Liway at nawalan ito ng ma­lay. Kasunod noon, bigla na lang siyang nawala.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites