<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 03, 2008

Aljur Abrenica walang binatbat kay Richard Gutierrez

May mga nagpipilit pa ring totoo ang naging away nina Richard Gutierrez at Aljur Abrenica.

Sinasabi nila na hindi naman talaga umupo si Aljur sa mesa ni Ri-chard kundi sa isang ka-tabing table kaya hindi masasabing uninvited si Aljur.

Isang bagay lang ang napansin namin, muk-hang ang source na pinagmumulan ng kuwento tungkol doon ay nasa panig ni Aljur.

Nakipag-meeting na raw si Aljur at si Jewel Mische, na sinasabing siya talagang dahilan ng away, sa executives ng GMA-7, at pinag-aara-lan na ng mga Kapuso kung anong statement ang kanilang ipapalabas sa press.

Pero, ano ba ang gusto nilang mangyari, kala-banin ang artistang nagbibigay ng mataas na ra-tings sa network?

Dapat nilang alalaha-nin na naging consistent ang ratings ng shows ni Richard simula pa sa panahon ng Mu-lawin, at hanggang nga-yon sa Asero.

Napananatili niyang mataas ang ratings sa kabuuan ng istasyon kahit na nga sa Mega Ma-nila lang.

Maraming nagsasabi na dahil tila at odds nga ang kampo ni Richard at ang Channel 7 dahil sa akusasyon noon ng mo-ther niyang si Annabelle Rama na sinabayan ng birthday sa Araneta nina Dingdong at Marian ang opening ng kanilang pelikula ni KC sa Star Cinema.

Pero kung iisipin, wa-la namang masyadong naging epekto iyon sa pelikula nina Chard at KC.

Sinasabi namang ma-laki pa rin ang kinita ng pelikula noong first day nila.

Isa pa, hindi kami naniniwala na maaaring ma-ging at odds nang matagal ang isang network at ang kanilang star dahil ang ending noon, eh, pa-reho silang malulugi?

Ang paniwala namin, maaayos din ang lahat nang iyan at lalabas din kung ano ang talaga ang totoong nangyari.

[via]

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

baka naman si richard ang wlang binatbat kay asungot boy...ehe asurot.....ehe asuge boy. hahahahaha

10:16 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites