<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 25, 2008

Angelika dela Cruz, balak mag-breastfeed

Almost five months na ang ipinagbubuntis ni Angelika dela Cruz, pero tuloy ang taping niya sa Una Kang Naging Akin at La Lola.

May konting problema siya sa UKNA dahil ang role niyang si Vanessa ay hindi puwedeng magbuntis.

Sa La Lola, magbubuntis ang role niyang si Sabrina, kaya solved ang problema ng staff.

Lumaki na rin ang boobs at tumaba si Angelika, from 108 lbs., 122 na siya at mukhang lalaki pa dahil malakas kumain.

Sa March 24 next year niya isisilang si baby Gabriel at sa November 27 ang baby shower niya sa Punchline.

Playpen ang bigay ng friends niya, double breast pump worth P25,000 ang bigay ng La Lola at three-in-one stroller naman ang bigay ng UKNA, na more than P20,000 din daw ang halaga.

Kailan siya babalik sa showbiz after manganak?

“Anytime na puwede na akong magtrabaho, balik agad ako’t may two shows pa ako sa GMA-7. Nagti-take ako ng vitamins na pampakapit at folic acid at magbi-breast feed ako,” sabi nito.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

kung magpapadede si angelika dapat pareho sa magkabilang dudo.

kce baka nde magpantay ung utong nya kapag tapos na ang pagpapadudo.

9:13 AM  
Anonymous Anonymous said...

ano yan kalabaw?

mas mahaba ung sa dulo..........hehehehehehe

12:44 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites