<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 17, 2008

Billing, pakikialaman na ni Iza

Dalawang pelikula ang sabay na ipino-promote ni Iza Calzado dahil magkasunod ang showing ng One True Love sa November 19 at Scaregivers na showing sa Nov. 26.

Sumusundot na rin siyang mag-promote ng Desperadas 2 na showing sa December 25. Happy si Iza dahil magkakaiba ang genre ng tatlo niyang pelikula.

Aminado siyang supporting ang role niya sa Scaregivers at maganda ang kanyang rason.

Sabi ni Iza: “Hindi ako kilala nang magsimula, pero marami ang sumuporta sa akin, bakit hindi ko tutulungan sina Jose (Manalo) at Wally (Bayola) sa launching movie nila?

“Years from now, ’pag naging big stars na sila at maalala kaming sumuporta sa kanila, masaya na ako. Saka si Mr. Tuviera, mabait at supportive rin sa akin.”

Samantala, may mga nagtanong kay Iza sa billing niya sa One True Love na nasa ilalim ng names nina Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Any comment?

“Hindi ko alam, basta ako, trabaho lang nang trabaho. Ang tatay ko na lang ang tanungin ninyo at mas maganda, panoorin ninyo ang movie at kayo na ang magsabi. Nang makita ko ang poster, sabi ko, ‘ay maganda ako sa picture.’”

Anong gusto mong billing sa Desperadas 2?

“Hindi ko alam at ’di ko nga maalala ang billing ko sa Desperadas 1, ’di ko pinakikialaman and I let other people do it for me.

“At this point, and even my dad realizes na dapat nang makialam. Basta hindi ako supporting, malaki at importante ang role ko,” sabi ni Iza.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites