<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 01, 2008

Iza Calzado: I’m beyond the rating

Masayang ibinalita ni Iza Calzado sa mga kaharap na press sa presscon ng Obra na nakuha na niya ang bank loan that day (October 30) at mababayaran na ang biniling bahay kay Rufa Mae Quinto.

Hindi na nito sinabi kung magkano niya binili ang three-bedroom bungalow sa Acropolis.

Hindi na ipare-renovate ni Iza ang bahay, kukuha na lang siya ng interior designer para ayusin ito at ang gusto niyang theme ay modern tropical Asia.

“Gusto ko maraming touches ng Filipino, gusto ko makabagong theme,” sabi ni Iza.

Nagulat ito nang malamang ganu’n din ang theme ng bachelor’s pad ni Dingdong Dantes.

Samantala, magsisimula sa November 9 ang one- month stint ni Iza sa Obra at pilot episode niya ang Sanib.

Excited ito sa four different stories at four different characters na gagampanan.

“I’m privileged to be directed by good directors like Topel Lee (Sanib), Dominic Zapata (Beauty Queer), Rico Gutierrez (Stella .45) at Mark Reyes (Boksingera) at mga respetado rin ang scriptwriters like Aloy Adlawan, Senedy Que, Denoy Navarro-Punio and Roy Iglesias.

“I’m beyond the ratings, I’m after the chance to do these stories na alam kong ’di ginagawa. Ang gusto kong gawin next ay gay icon, kasi ’di nakakalimot ang mga bading,” sabi ni Iza.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites