<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 07, 2008

Karylle di kakanta ng Philippine National Anthem

Hindi na si Karylle ang kakanta ng Philippine National Anthem sa laban nina Manny Pacquiao at Oscar Dela Hoya.

Nag-back out na raw si Karylle dahil sa mga personal na dahilan.

Kahit hindi sabihin ni Karylle ang rason, may mga nagdududa na may kinalaman ang break-up nila ni Dingdong.

Nakuha ni Karylle ang aking paghanga dahil sa kuwento na nagpunta siya sa retreat nang maghi­walay sila ni Dingdong.

Kung sa ibang babae nangyari ‘yon, baka nagluka-lukahan na sila at naglunoy sa depression. Kakaibang babae talaga si Karylle.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

naku karylle pabayaan mo lang sila,makakarma rin yang dalawang yan basta kami support pa rin sa iyo,,isipin mo na lang isang masamang bangungot lang yan...just go on hope mas me hihigit pa dyan.GOD BLESS.

2:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

i am a die hard kapuso, never ako nanood sa kapamilya, i'm a fan of dd-mr love team (never missed an episode of mariar and dyesebel)pero hanggang sa tv lang, sa totoo lang mas gusto ko na sa tunay na buhay dd-k pa rin. iba naman kasi ang tv sa totoo buhay.. sa paglipat ni k sa kapamilya palagay ko for the 1st time manonood na ako sa mga shows nya doon kahit hate ko ang channel 2.. just because k is there na.. she is really a big loss to gma

10:57 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites