<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 29, 2008

Lovi Poe lalong nag-bloom

Bloom ang titulo ng pangalawa at bagong album ng multi-media star na si Lovi Poe na swak sa kanya ngayon dahil blooming siya dahil kay Jolo Revilla. Sa pamamagitan ng album na ito sa ilalim ng SonyBMG, napatunayan ni Lovi ang kanyang galing bilang singer. Naipakita niya ang kanyang versatility mula sa mga Tagalog ballads hanggang English songs.

Ipinagmamalaki ko ang Bloom dahil ipinakikita nito ang kasalukuyan kong kalagayan, ang takbo ng aking isip, na isa na akong dalaga, independent at dreamer,” sabi ni Lovi na hindi lang basta anak ni Fernando Poe, Jr. kundi isa siyang may sariling talent na bagay sa kanyang pangalan.

Mabibili na ang CD sa lahat ng pangunahing record bars sa bansa. Nakatakda ang Bloom mall tour ni Lovi sa Robinsons Sta. Rosa, Laguna, Nobyembre 29; Starmall sa EDSA, Nobyembe 30; SM Dasmariñas, Disyembre 6; SM-Marilao, Disyembre 13; SM-Molino, Disyembre 14; SM-Baliwag, Bulacan, Disyembre 20; Metropoint Mall sa Pasay Rotonda-Taft Avenue, Disyembre 21; SM-Muntinlupa, Enero 4; SM-Marikina, Enero 10; at SM-Clark, Enero 11.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites