<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 13, 2008

Luna Mystica to pilot on Monday

Malaki ang expectation ng GMA 7 management sa Luna Mystica na magpa-pilot sa Monday, November 17, after 24 Oras.

Unang tambalan ito nina Heart Evangelista at Mark Anthony Fernandez at isa sa may malaking cast sa mga serye ng Ch. 7 with 24 cast members at tiyak na mada-dagdagan pa sa 15 weeks na ito’y tatakbo. Sina Mike Tuviera at Gil Tejada ang directors nito at si RJ Nuevas ang head writer.

Maganda ang sinabi nina Heart at Mark sa isa’t isa at sa kanilang tambalan. Sabi ni Heart: “Napakabait ni Mark, walang hangin at ang aura niya, napaka-inosente. Hindi rin siya nagti-take advantage sa situation at napaka-perfectionist at basa nang basa ng script.”

Ayon naman kay Mark: “Astig si Heart, she’s a lady and a good leading lady. Hindi pa kami masyadong close, but she never makes me feel awkward. She’s hospitable and so formal with me at she welcomes me agad.”

With its powerful cast, powerful script and directors, tiniyak ni Mark na magugustuhan ng viewers ang Luna Mystica.

Marami ring matututunan sa Philippine folklore ang viewers dito.

Hindi pa rin pala nawawala ang kagustuhan ni Mark na gawin ang TV remake ng Starzan at payag siyang mag-bahag kung kailangan. Either si Heart o Regine Velasquez ang gusto niyang Jane at kundi siya puwedeng Starzan, kahit si Cheetae na lang siya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites