<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 21, 2008

No photo Iza ikinukumpara na sa Hollywood actress

Hindi na ako nakapunta sa birthday party ni Malou Fagar noong Miyerkules ng gabi. Kasi naman, ti­na­mad na akong lumabas ng bahay dahil wala akong appointment ng araw na ‘yon.

I’m sure, maiintindihan ni Mama Malou ang hindi ko pagdalo dahil sanay na siya sa mga kalokahan ko. Hindi na nagtaka si Douglas Quijano sa hindi ko pagsipot, itsurang may usapan kami na magkikita ng 6:00 pm sa hotel-owned ni Mother Lily Monteverde.

Satisfied si Mother sa first day gross ng One True Love. Umabot daw sa P8 million ang kinita ng pelikula nina Dingdong Dantes, Marian Rivera at Iza Calzado.

Raving pa rin ang mga reporter sa acting ni Iza sa One True Love. Ang husay-husay daw ni Iza as in mata lang niya ang umaarte. Hindi siya hysterical sa mga confrontation scene nila ni Marian.

Habang tumatagal, lalong gumagaling na artista si Iza na ikinukumpara sa Hollywood star na si Jennifer Garner. Magkahawig daw ang dalawa na tinutulan ng isang movie produ. Mas maganda raw si Iza kay Jennifer!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites