<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 22, 2008

Patrick Garcia nag-aaral sa New York University?

Nag-e-emote ang dear PSN readers. Ayaw nilang maniwala sa pralala na nag-aral si Patrick Garcia sa New York University.

Hindi raw believable ang balita. May-I-compare nila si Patrick kay Chelsea Clinton na muntik nang hindi makapag-enroll sa Stanford University itsurang mataas ang GPA niya. Baka raw sa ibang school pumasok si Patrick! May ganoon?

O di ba, laman na naman si Patrick ng mga balita dahil magkasama sila ni Glaiza De Castro sa panonood ng concert nina Rihanna at Chris Brown?

Controversy magnet talaga si Patrick. Hindi na nga siya active sa showbiz, hinĀ­di pa siya tinatantanan ng mga intriga. Talagang pang-showbiz siya!

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

controversial tlga ang taong yan kce nga iniwan nya ung gf nyang nabuntis at nanganak.

controversy magnet nga at iresponsable pa.....hehehehehe

ano kaya ang feeling ng iniwan ng tatay noong ipinanganak ka?

12:33 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites