<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 09, 2008

Pauleen Luna nag-taping kahit nakaburol ang lola!

Kilalang-kilala ng movie writer na si Bong de Leon ang lola ni Pauleen Luna na pinatay ng holdaper noong nakaraang linggo.

Magkapitbahay si Bong at ang lola ni Pauleen sa Blumentritt, Manila. Alam ni Bong ang buong detalye ng pagpatay kay Mrs. Baby Jimenez. Kinilabutan ako sa kuwento ni Bong na masyadong bayolente ang pagkamatay ng lola ni Pauleen.

Hindi muna nagre-report si Pauleen sa Eat Bulaga pero nag-taping na siya para sa Luna Mystica, kahit nakaburol ang lola niya. Ayaw ni Pauleen at ayoko rin na siya ang maging cause of delay ng taping ng bagong soap ng GMA 7.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous leehan16 said...

grabeh nmn p0w ung
pgkkbariL s L0La ni pau..
nakakamiss n nga c pau s EB ehh..
pr0 zna ma-karma ung
my gawa nun sa L0La niya..

9:47 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites