<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 15, 2008

Regine nagtampo kay Ogie!

Pinagkaguluhan si Ogie Alcasid sa shooting ng Desperadas 2 sa The Fort noong Thursday dahil ayos babae siya mula sa make-up, ayos ng buhok at suot.

Pinaitim siya para bumagay sa role niyang si Lugaluda at two hours inaabot ang paglalagay ng body make-up, pero mas nahihirapan siya sa suot na high-heeled shoes at mabuti’t tinutulungan ng mga kasama.

May lips to lips din si Ogie kay Carlo Guevarra at bago kunan ang eksena na umabot sa three takes, nagpaalam siya sa bagets na hahalikan siya nito at game naman ito.

Alam naman ni Carlo na may ganu’n siyang eksena bago tanggapin ang pelikula.

Samantala, fourth anniversary nina Ogie at Regine Velasquez noong November 11, nakalimutan ni Ogie dahil sa rami ng trabaho.

Nagtampo si Songbird na may plano palang mag-celebrate sila, kaya inamu-amo na lang ni Ogie at binigyan ng five anniversary cards na sweet nothings ang nakasulat bilang paunang regalo.

Sa December 20 and 21 pala ang next concert ni Ogie sa Aliw Theater billed Ogie Sings with the Idols.

Kasama niya ang Season 7 American Idol finalists na sina Ramiele Malubay at Danny Noriega, Pinoy Idol winner Gretchen Espina at ang 11 finalists.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites