<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 20, 2008

Rufa Mae Quinto napaiyak sa sama ng loob

NAPAIYAK si Rufa Mae Quinto sa sama ng loob nang pagdating niya sa SOP noong Linggo ay walang naka-assign sa kanyang task sa Sunday noontime show ng GMA 7.

Marked ABSENT pa siya sa araw na ‘yun gayung 10:00 AM pa lang ay nandoon na siya.
Wala raw nagsabi sa kanya beforehand na wala siyang gagawin for that show.

Sana, inabisuhan siya na hindi siya kailangang magpakita nu’ng Linggong ‘yun.
Na-feel namin na parang habag na habag sa sarili si Rufa Mae, na marami nang napatunayan bukod sa marami ring pro­jects.

Hindi mo masasabi na naghahanap pa ito ng exposure.

Ang sa kanya lang, bigyan siya ng due respect bilang very loyal Kapuso.

Ayon sa isang nakausap namin, isa si Rufa Mae sa mga artistang hindi binibigyan ng sakit ng ulo ang produksyon. Sunod lang daw ito nang sunod sa mga ipinagagawa sa kanya.

Maski ‘yung mga personal na paki ng iba ay pinagbibigyan niya dahil sa pakikisama.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

mga superstar lang nman tlga ang binibigyan ng importansya sa mag studio.

kce wala pa naman sya level na un eh........hehehehehe

10:32 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites