<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 12, 2008

Simpatya kay Karylle umaapaw

Ba’t ganun, na kay Karylle ang simpatya ng marami sa nangyari sa kanila ni Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Sa kanya naawa ang tao na sumusubaybay sa kanilang love story.

Ang pakiramdam ng marami, si Karylle ang biktima kahit nagsalita na siya at naniniwala ang anak ni Zsa Zsa Padilla sa sinabi ni Dingdong na hindi si Marian ang dahilan ng lahat.
Feeling daw nila, naapi si Karylle sa nangyari.

Pero aminin natin, pare-parehong nagkaroon ng awareness ang lahat sa kanilang tatlo.

Nakatulong ang kuwento sa pelikula nila Marian at Dingdong na One True Love na palabas na pala next week, at maging kay Karylle dahil biglang umingay ang career niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites