<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 05, 2008

ABC-5, papalag sa GMA-7

EKSAKTO ang ipinatawag na presscon ng TV5 para sa bagong sitcom nilang Everybody Hapi! kahapon, dahil kasabay nitong lumabas sa media ang kasong isinampa ng GMA-7 laban sa ABC-5 at Malaysian blocktimer na Media Prima Berhad at MPB Primedia.

Pilit sanang hinihingan ng press ng statement ang mga tauhan ng TV5, particularly si Pat Marcelo-Magbanua, marketing communications manager, pero aniya, wala pa silang maibibigay, dahil hindi pa sila nakatatanggap ng kopya ng charge sheet as of yesterday afternoon.

Hapon na raw kasi isinampa ng Siyete ang reklamo sa Quezon City Regional Trial Court, kaya inaasahan nilang late kahapon o early today pa nila makukuha ang kopya ng complaint.

Handa raw silang labanan ang kasong inihain ng GMA-7 kaugnay ng diumano’y “iligal na pamamaraang ginamit ng ABC-5, MPB at Primedia para lusutan ang nakatakdang restrictions sa pagmamay-ari ng mass media, na nagdulot ng hindi patas na labanan sa broadcast business.”

Hintayin na lang daw ang opisyal nilang pahayag oras na matanggap nila ang kopya ng demanda, dagdag pa ni Pat.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites