<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 07, 2008

Annabelle Rama, Wilma Galvante bati na

PAGKATAPOS ng apat na buwan, nakatutuwang malaman na nagkaayos at nagkabati na sina Wilma Galvante (SVP for Entertainment ng GMA-7) at Annabelle Rama.

Nagtagpo ang dalawa sa Los Angeles International Airport (LAX) last Wednesday (Dec. 3, U.S. time). Nag-kasabay kasi ang flight nina Ms. Wilma at ng Ka-puso Star na si Richard Gutierrez papuntang LA.

Lumipad naman patu-ngong Los Angeles si Wilma para saksihan ang Let’s Celebrate concert nina Marian Rivera at Dingdong Dantes. And by this time ay tumuloy na rin siya sa Pacquiao-Dela Hoya fight sa Las Vegas.

Naroon din sa laban ni Pacquiao ang buong pamilya ni Annabelle at ‘yon na, naganap ang pagkikita nila sa airport.

Si Eddie ang unang lumapit kay Ms. Wilma at nag-usap sila. Hinanap ni Wilma si Tita Annabelle, na kasalukuyang naka-wheelchair dahil kagagaling lang sa isang operasyon (hysterectomy procedure). At nang magkita, nag-usap nang masinsinan ang dalawa, maya-maya ay nagyakapan.

Matatandaang nag-karoon ng alitan ang da-lawa nang inakusahan noon ni Tita Annabelle si Ms.Wilma na ito ang may pakana ng pagkakasabay ng concert nina Dingdong at Marian sa Arane-ta Coliseum at ng first day of showing ng For The First Time, movie nina Richard at KC.

In fairness, hindi naman naapektuhan ang estado ni Richard bilang isa sa bankable stars ng Siyete kahit may cold war sa pagitan nina Ms. Wilma at Tita Annabelle.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites