<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 30, 2008

Anong kapalaran ang naghihintay kay Marian Rivera sa 2009?

MARAMI ang nagsasabing kahit na nagpaka-wala ng ‘sandosenang appliances si Marian Rivera sa mga entertainment press bago mag-Pasko, hindi pa rin daw ito susuwertihin sa taong 2009.

Sabi ng ibang showbiz manghuhula, sasabit daw ang kamalasan kay Marian sa taong 2009 da-hil sa mga taong natapakan niya at nasaktan nitong 2008. Dahil nasa personality na raw ni Marian ang pagiging mataray at mapang-api, marami raw ang magwi-wish sa kanyang downfall sa dara-ting na taon.

[via]

Labels:

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ewan lang natin. pra kceng si ate gloria yan eh.

sa dinami dami ng mga taong natapakan at nasaktan nya ay ganon naman ang suerteng tinatamasa nya.

prang me da demonyo ba ung dating.......hehehehehehe

12:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

ang arte tlga ni marian rivera........................
piling sexy d nman

11:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

to be very honest... we dont know if lahat ng nasusulat at totoo .. pero kung may usok may apoy....... and to think na naunang makipaghiwalay si marian(sa bf) kesa kay dingdong(sa gf) eh ibig sabihin eh si marian ang super eager to be link to dingdong... anong tawag dun! yun lang!

4:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

babagsak na tlaga yang career na marian!
wala naman talaga syang talent!
at NAPAKASAMA PA NG UGALI NYANG BITCH NA YAN!
KARMA...
WHAT GOES AROUND COMES AROUND...
BYE BYE MARIAN!

5:29 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites