<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 13, 2008

Carmina Villaroel at Zoren Legaspi, kasal na?

Kasal na pala sina Carmina Villaroel at Zoren Legaspi. Wala nga lang detalye na ibinigay ang aktres - kung saan at kung paano sila nagpakasal after ng ilang taong paghihintay. “Akala n’yo lang, hindi pa.Tapos na,” sabi ng actress nang tanungin siya tungkol sa isyu ng pagpapakasal nila ng aktor na ama ng kanyang kambal sa launching kahapon ng Bioderm soap. (Kasama sa nasabing commercial ang kambal na sina Mavy at Cassy.) Pero definitely Christian wedding daw ang naganap.

Sayang at hindi kasama ni Carmina ang kambal sa presscon dahil aware naman pala ang dalawang bagets na kumikita sila ng datung sa mga ginagawa nilang commercial. Pero hanggang commercial lang ang puwedeng gawin ng kambal at hindi muna ito puwedeng mag-apir sa mga TV shows.

Anyway, matagal na ring maraming naiinip sa pagpapakasal nila. At least ngayon makukuntento na ang marami.

Nagkaroon ng chance noon na nag-concentrate si Zoren sa pagiging pastor sa Ang Dating Daan pero ngayon ay may sarili na rin siyang commecial kasama rin ang kambal.

Nakakatuwa rin ang nangyari sa career ni Carmina dahil kung kailan siya nagkaanak, saka mas naging bongga ang career niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites