<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 28, 2008

Dennis Trillo, loveless pero never babalikan si Carlene Aguilar

INAMIN ni Dennis Trillo na loveless pa rin siya hanggang ngayon.

Pero, hindi ibig sabihin daw nito na babalikan na niya si Carlene Aguilar.

Sa ngayon ay wala pa rin silang communication ni Carlene sa kabila ng ang anak nila ay nasa pa-ngangalaga ng nanay.

Regular lang siyang pumupunta sa anak nila weekly. Or mas madalas, kapag wala siyang ginagawa ay kanyang ipinapasyal ang kanilang anak. Naka-focus daw nga-yon si Dennis sa kanyang showbiz career. Bida siya sa Gagambino na top ra-ting ngayon sa primetime evening program ng GMA-7.

Ani Dennis: “Pahi-nga muna ang puso ko sa intriga. Ayoko munang ma-link kung kani-kanino. Mas gusto kong asi-kasuhin ang trabaho ko ngayon.”

Sa 2009, may naka-handa na siyang gaga-wing movie under Direk Maryo J. delos Reyes na ipu-produce ng Regal Films.

Hindi pa raw niya alam kung sino ang magiging leading lady niya sa mo-vie na ito. Pero, okey lang daw kahit sino basta ang mahalaga ay hindi siya nawawalan ng trabaho bi-lang actor.

Pagkatapos ng Ga-gambino sa February, may inihahanda na na-mang soap para kay Dennis ang GMA-7. ‘Di pa lang alam kung action-adventure ulit o isang drama.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites