<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 17, 2008

Dingdong Dantes, no comment sa iringang Karylle-Marian

Tama lang na hindi mag-comment si Dingdong Dantes sa conflict between Karylle and Marian Rivera dahil wala siyang kinalaman although siya ang pinagmulan.

May mga nag-text sa actor to get his comment, pero ayaw nitong magsalita.

Mahirap kung sasali siya sa issue ng dalawa at lalong mahirap kung may kakampihan siya, kaya mabuti na ’yung manahimik siya at paghandaan na lang ang taping ng Ang Babaing Hinugot sa Aking Tadyang.

Umiwas si Marian na ma-interview pa ng press after niyang umiyak sa presscon ng Desperadas 2 at baka kung ano pa ang masabi, kaya umuwi na lang.

Hanggang sa sasakyan, umiiyak ito at napayapa lang after nilang mag-usap ng manager niyang si Popoy Caritativo.

Kahapon, back to normal na si Marian at trabaho na uli ang hinarap.

Dumalo ito sa Christmas party sa U.S. Embassy noong gabi’t special request siya at handa na uling humarap sa press.

Sayang lang at ’di natuloy ang presscon ng Shake, Rattle & Roll X mamaya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites