<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 25, 2008

Dr. Hayden umaming nagkasala

In fairness to Dra. Vicki Belo, hindi pa siya nag­pa­painterbyu tungkol sa hiwalayan blues nila ni Hayden Kho kaya unfair na ikino-qoute siya ng ibang mga reporter na hindi niya kilala o naka­kausap.

May mga nabasa kasi ako na artikulo na ang pag­ka­kasulat eh parang naka-one-on-one-interview nila si Mama Vicki.

For the record, may-I-cherish ni Mama Vicki ang silence. Hindi siya nakikipag-usap sa ibang mga reporter, maliban sa akin at kay Papa Ricky Lo.

* * *

Lumabas na ng ospital si Hayden at ang balita ko, nagpapahinga siya sa isang undisclosed place, kasama ang kanyang pamilya.

Nagpainterbyu si Hayden sa 24 Oras at idinenay niya ang sex video issue. Naging matapang si Hayden dahil inamin niya na nagkasala siya kay Mama Vicki at true ang mga balita na nag-try siya na mag-suicide.

Sa mga hindi nakapanood kagabi sa 24 Oras, watch ninyo ang Startalk sa Sabado dahil may interview rin kami kay Hayden.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

sa tingin ng marami ay tuluyan ng nasira ang pagkalalake ng kumag na dr. ho na yan matapos aminin ang pagkaroon ng relasyon kay katrina.

sana man lang ay naisip nya ang malaking kahihiyaan ni katrina sakaling mabulgar ang mga pangyayaring ganito. bukod dito ay siguradong meron naman common understanding sa kanila ni katrina na dapat ay maging isang lihim o personal ang kanilang ginawa. kung wala naman sex video na sinsabi so samakatuwid walang ebidensya na nagkaroon sila ng relasyon at sana'y pinanindigan nalang nya na walang namagitan sa kanila ni halili at naiwasan ang kahihiyaan idinulot ng kumag na yan. nde mo masasabing isang tunay na lalake ang klase ng tao nayan.

sa totoo lang, sa sobrang takot ng kumag nayan kay dra. belo dahil nga sa kapit tuko sya ngaun na tuluyang mawalan ng trabaho o malaking pagkakakitaan sa grupo/kompanyang sinsakupan ni dra. belo kaya nagawa nya ito.

pero huwag kang mag-alala dahil sa babalikan ka parin ni dra. belo dahil kailangan nya ang sex toy.

masahol kapa sa hampas lupa sa ginawa mo dr.ho........... hohohohohoho

3:37 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites