<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 03, 2008

Francine Prieto open sa artificial insemination

Nawalan na ng pag-asa si Francine Prieto na magkapag-asawa. Twenty six na ang sexy actress pero hanggang ngayon ay mailap pa rin sa kanya ang pag-ibig.

“Disadvantage siguro ang height ko. Ang tangkad ko kasi,” wika pa niya.

Gusto na niyang magka-anak kahit walang asawa para naman daw maranasan niya ang maging isang ina. Pero ang gusto niya, foreigner ang makakabuntis sa kanya.

Gusto raw niyang magpalahi sa foreigner sa pamamagitan ng artificial insemination.

At ang gusto niya ay taga-Iceland. Maganda raw kasi ng lahi ng mga European.

“Gusto ko magka-baby na blue ang mata at blond ang buhok. Kung wala akong makitang tatay na taga-Iceland, maghahanap na lang ako ng isang sperm bank at magpapa-artificial insemination na lang ako,” kuwento ni Francine.

Isasakatuparan daw niya ang planong ito pagdating niya ng 30 years old. ‘Yon din ang age na magre-retire siya sa showbiz.

Samantala, thankful si Francine kay Mr. Tony Tuviera at kina Tito, Vic at Joey dahil isinama siya sa Iskul Bukol: 20 Years After na entry sa Metro Manila Film Festival.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

cross-bred pla ang gusto ni francine. medjo ingat lang lalu na kung nde mo alam kung sino o san galing ung sperm donor sa pagpapa-artificial insemination mo na yan.

baka me lahi yan ng kung ano. alam mo na ung.....biglang me tutubong buntot sa noo ng magiging anak mo........hehehehehe

12:50 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites