<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 17, 2008

Iza Calzado, super sexy ngayon

SUPER sexy ngayon si Iza Calzado. Payat siya nga-yon. Pero, ubod ngiti na si-yang nakikita ng press sa nakaraang presscon ng Desperadas 2 ng Regal Films.

Parang walang ipinagdurugo ng puso niya sa pagkakahiwalay niya kay Gerry Garcia, na inamin naman niya sa isang interview na magkaibigan na lang sila ni Gerry.

Darating siya ngayon sa Pasko para dito sa Pi-lipinas mag-spend ng holidays.

Ayaw nang magsalita pa ni Iza hinggil sa hiwalayan nila ng kanyang boyfriend. Basta sinasabing friends pa rin silang dalawa.

Hindi lang si Iza ang nahiwalay sa bf sa nga-yong sa mga cast ng Desperadas.

Ang apat na girls na kinabibilangan nina Iza, Rufa Mae Quinto, Ruffa Gutirrez at Marian ay pawang hiwalay sa kanilang mga minamahal ngayon.

Sa bidang cast, tanging si Ogie Alcasid lang ang buo ang love life. Strong pa rin ang relationship nila ni Regine Velasquez. May intriga ngang ipinukol ang isang lady reporter sa actor/signer na kung wala siyang karelasyon ngayon,sino sa apat ang ipapalit niya kay Regine.

‘Di na nanag-comment si Ogie, kasi love na love pa rin niya si Regine.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites