<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 14, 2008

JC Tiuseco, Pinoy Sole Survivor winner update

Marami sa mga kaibigan kong bading ang halos mamatay sa selos sa presen­ce ng girlfriend ni JC Tiuseco nung gabing iproklama ito bilang Pinoy Sole Survivor na ginanap sa isa sa mga istudyo ng bagong tayong GMA Network Center.

Nauna nang nagselos ang mga bading nang imbitahan ang kanyang nobya ng GMA 7 para tulungan si JC sa isa sa mga challenges niya sa Survivor Philippines. Habang ang mga kalaban niya ay tinulungan ng isang miyembro ng pamilya nila, tanging si JC ang may nakasamang magiging miyembro pa lamang ng pamilya niya. Lalo silang nagselos nang muling magpakita ito sa Survivor the Finale.

Hindi naman nakapagtataka kung magkaroon ng pagtatangi hindi lamang ang maraming bumoto kay JC para manalo kundi maging ang mga bading dahil pinaka-guwapong nakasali sa Survivor Philippines ang basketbolistang taga-San Sebastian College. Idagdag mo pa ang pangyayaring matangkad ito at batang-bata pa. Hindi kataka-taka kung madalas ay umasa ito sa desisyon ng ibang nakatatanda sa kanya sa reality search program, lalo na sa itinuring niyang Kuya Kiko. Maraming ulit, halos mag-quit na siya sa programa dahil sa sobrang hirap, pagod at kawalan ng maayos na matutuluyan at pagkain, pero maraming ulit din niyang napigilan ang sarili. Sa nasabi ring programa nag-mature siya na naging dahilan para tuluyan niyang makuha ang titulo. Bilang premyo sa dinanas niyang hirap, tatlong milyong piso ang iuuwi niya at isang brand new car na premyo niya sa isang challenge na napanalunan niya. Sinabi niyang ang P3M ay ibibigay niya ng buo sa kanyang mga magulang parang tulong sa kanilang negosyo.

Hindi na ipinagpatuloy ng host na si Paolo Bediones ang pagbilang sa boto ng jury na binubuo ng walong pinaka-huling castaway –Chris, Nanay Zita, Kiko, Veronica, Marlon, Kaye, Charisse at Jace - dahil unang nakakuha ng limang boto si JC kontra sa dalawang boto ni Rob na kitang-kita ng marami na nanonood sa istudyo na mas tensyonado kesa kay JC. Si JC din ang nakakuha ng boto ng bayan, 97% kontra sa 7% boto na nakuha ni Rob.

Wala nang mas hihigit pa sa pangyayaring nakakita siya ng pag-ibig sa show in the person of Veronica. Balitang naipakilala na nilang pareho ang isa’t isa sa kani-kanilang mga magulang.

Hindi mahihirapan ang GMA 7 na gawing artista si JC. Bukod sa matangkad ito at guwapo, marami na itong nakuhang mga fans habang ginaganap ang Survivor Philippines.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites