<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 30, 2008

Jon Avila at Rufa Mae Quinto sabay nawala

MAGKAHIWALAY naman naming nakapanayam sina Jon Avila at Rufa Mae Quinto sa nakaraang awards night at pareho silang napakaganda ng sinabi sa isa’t isa, kaya nagsisimula na kaming mag-isip na baka sila na nga.

Pero ayon kay Rufa Mae, hindi pa sila at ayaw naman niyang madaliin ang mga bagay-bagay dahil baka masaktan na naman daw siya.

“Basta excited ako sa puwedeng mangyari sa aming dalawa,” say ni Rufa Mae.

Sabi naman ni Jon, type niya si Rufa Mae at girlfriend material daw ito.

Sa The Buzz last Sunday, ibinuking ni Ruffa Gutierrez na baka magkasama sina Jon at Rufa Mae pagkatapos ng awards night dahil bigla raw nawala ang sexy comedienne at hindi na niya nakontak.

Parang tama ang hinala ni Ruffa dahil nang tanungin namin si Peachy that night kung magkikita sila ni Jon later, ang sagot niya ay “malamang,” pero ayaw niyang sabihin kung saan sila pupunta.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

palabas lang yan ngaun ni ruffa dahil sa malaking kinasasangkutan sa mga issue nla ni dr. kho.

umamin kana, wala ng lusot...........hehehehehe

11:31 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites