<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 28, 2008

Katrina Halili nilayasan ang intriga

Hindi namin alam kung hahangaan o kamumuhian si Dr. Hayden Kho sa ginawa niyang pag-amin na nagkaroon sila ng affair ni Katrina Halili, isa sa mga endorsers ng Belo na pag-aari ng ex-girlfriend ni Hayden na si Dra. Vicki Belo.

Bibihira nga naman sa mga lalaki ang kiss and tell. Granting na nagkaroon sila ng affair ni Katrina, bakit kailangan niyang ilaglag si Katrina?

Hindi namin sinasabi na walang kasalanan si Katrina sa kanyang pagpatol sa isang lalaking may karelasyong iba. Bakit walang sariling paninindigan si Hayden? Kung totoo ang kanyang sinabi na mahal niya si Dra. Vicki Belo, bakit niya ito kinaliwa at sinaktan?

Totoo kayang mahal niya si Dra. Belo o mahal lamang niya ito dahil sa mga perks na kanyang tinatamasa courtesy of the very popular and generous lady doctor?

Kung may sariling paninindigan si Hayden, pangangatawanan niya ang kanyang ginawa.

Sa totoo lang, binalewala ni Hayden ang maraming taon niyang pagsisikap na makapagtapos bilang isang doktor na sa isang iglap ay sisirain niya dahil lamang sa instant fame na kanyang naranasan sa showbiz. Pinagsisisihan kaya ngayon ni Dra. Belo ang pagpayag niyang mag-showbiz ang kanyang nobyo?

Sakaling hindi na siya muling tanggapin ni Dra. Belo, malayo pa ang puwedeng marating ni Hayden bilang isang doctor dahil bata pa siya.

Kung nanaisin niya, puwede siyang maging isang espesyalista.

Mag-concentrate siya sa kanyang pagiging isang doktor at iwanan na niya ang showbiz.

Si Katrina ay isa sa mga stars ng One Night Only ng OctoArts Films na isa sa walong official entries ng Metro Manila Film Festival.

Sa pagkakaalam namin, si Katrina ay kasamang umalis ng kanyang nobyong si Kris Lawrence patungong Amerika (kung saan naka-base ang family ni Kris) para doon magpalipas ng Bagong Taon sa gitna ng isyu sa kanila ni Dr. Hayden.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

layas muna.

buking eh........hehehehehehehe

1:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

kawawang kris.

nasapawan ba ang tawag don?........hehehehehehe

12:27 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites