<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 29, 2008

Mark Herras ready nang magpa-sexy

Hindi tuloy this Monday ang first taping day sana ng TV remake ng Paano Ba Ang Mangarap? ang afternoon soap na balik-tambalan nina Mark Herras at Jennylyn Mercado.

May mga eksena si Mark na shirtless at naka-swimming trunk, kaya nagdyi-gym ang actor at ayaw mapintasan. Pero sa TV daw muna siya maghuhubad at magpapa-sexy at ‘di muna sa pelikula. Role nina Vilma Santos at Christopher de Leon respectively ang gagampanan nina Mark at Jennylyn.

Maganda ang casting ng Paano Ba Ang Mangarap? dahil makaka-love triangle nina Mark at Jennylyn si Hero Angeles na role naman ni Jay Ilagan ang ipo-portray. Kasama rin sa cast sina Tirso Cruz III at Bing Loyzaga as Mateo and Francine, parents nina Mark at Hero. Join din si Chynna Ortaleza sa role na ginampanan ni Amy Austria at sina Rainier Castillo, Jan Marini, Jay Aquitania at Emilio Garcia.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites