<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 22, 2008

Pagdi-deny ni Katrina expected

Ang sabi sa akin ni Katrina Halili, endorser pa rin siya ng Belo Medical Group itsurang siya ang pinagbibintangan na dahilan ng paghihiwalay nina Dra. Vicki Belo at Hayden Kho.

Hindi ko pa nakakausap si Dra. Belo dahil hiber­nating ito. Kung anuman ang sasabihin ni Dra. Belo tungkol sa statement ni Katrina, siya ang mas panini­wa­laan ko. Si Dra. Belo ang tanging makapag­papasya kung patuloy ang pagiging endorser ni Katrina.

* * *

Idinenay ni Katrina na nagkaroon sila ng relasyon ni Hayden. Hindi ko na kinulit o pinilit si Katrina nang umapir siya sa Startalk noong Sabado.

Expected na ang kanyang pagdi-deny. Walang babae na aamin na third party sila sa isang masayang relasyon.

Masisira ang career ni Katrina kung aamin siya. Hindi maganda ang magkaroon ng image na wrecker.

Ang sey ni Katrina, nag-usap na sila ni Mama Vicki pero hindi niya ikinuwento ang kanilang mga napag-usapan. Lalo akong naintriga. Nagkaroon ba ng sumba­tan o parang eksena sa pelikula ang nangyari as in kalmante sila na nag-usap? May nag-dialogue kaya ng “Una siyang naging akin?”

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

insecure lang yan si dra. belo dahil sa nde pwedeng pigilan ang pagkakalalaki ni hayden kahit ano pa ang gawin nya.........hehehehe

3:25 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites