<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 02, 2008

Paolo Bediones magpapakasal na

Masayang isini-celebrate ni Paolo Bediones ang 10th anniversary niya sa showbiz dahil mataas ang rating na nagtapos ang second season ng Tok! Tok! Tok! at maintain ng Survivor Philippines ang mataas na rating.

Malalaman natin sa TV host ang mga susunod niyang plano ‘pag na-interview namin siya at aalamin na rin namin kung totoong may balak na silang pakasal ng girlfriend niyang si Abby Cruz.

May thanksgiving party si Paolo at nakakatuwang invited niya ang ilang castaway ng Survivor Philippines, minus ‘yung hindi pa nabu-vote out.

Ang ilan nga sa pa-raffle ay involved ang castaway, gaya ng masahe from Patani, date with Jace Flores at kung anu-ano pang ikatutuwa ng press.

Sa thanksgiving party din ia-announce na si Noel Ferrer na ang tutulong mag-manage sa career ni Paolo at walang magiging conflict kung mina-manage rin ni Noel si Ryan Agoncillo dahil magkaibigan sina Ryan at Paolo.

Magpapakita pala ng VTR kung saan binati nina Mariel Rodriquez at Phoemela Barranda si Paolo, dalawa sa nakasama ng TV host sa Extra Challenge. But how true na isa sa nakasama ni Paolo sa show niya sa GMA-7 ang hindi pumayag magpa-VTR?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites