<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 17, 2008

Richard Gutierrez at KC Concepcion GMA movie, tuloy na

Mukhang matutuloy na ang pelikula nina KC Concepcion at Richard Gutierrez sa GMA Films dahil nakahanap na ng director na kapalit ng nag-resign na si Joey Reyes.

Si Joel Lamangan na ang bagong director ng Save the Best for Last at last Monday nito tinanggap ang project.

Kahapon, nakipag-meeting na siya sa mga producer. Unang na-consider na ipalit kay Direk Joey sina Mac Alejandre at Dominic Zapata.

Tatapusin ni Richard ang taon with two top-rating action series, ang Kamandag at Codename: Asero, at mga pelikulang My Best Friend’s Wedding at For the First Time plus maraming endorsements at ang bagong show niyang Full Force Nature.

Sisimulan naman ng actor ang 2009 with a busy schedule at una rito ang second team-up nila ni KC at Valentine’s Day presentation at susundan ito ng Pinoy adaptation ng Zorro, his next big TV series.

Husay sa fencing at horseback riding naman ang ipakikita niya rito.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites