<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 09, 2009

Dingdong Dantes dumarami ang endorsements

NANAHIMIK lang si Dingdong Dantes sa isyu nina Marian Rivera at Karylle.

Gentleman kasi siya at ayaw niyang masabit sa usa-pan ng dalawang babae.

Pero, kahit ganoon ang nangyari ay magkaibigan pa rin silang dalawa ni Karylle.

Kaya hinuhulaan ng marami na puwede silang mag-kabalikan.

Sa parte naman ni Marian, si Dingdong pa rin ang pinakamalapit na actor sa kanya dahil siya ang partner niya sa bagong soap na Ang Babaing Hinugot sa Aking Tadyang.

Dahil sa wholesome ang image ni Dingdong, lalo pang dumarami ang kanyang endorsement.

Ang latest na kumuha sa kanya ngayon ay ang Goldilocks.

Mula sa damit at alak ngayon ay pagkaing pambayan naman tulad ng Goldilocks.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites