<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 15, 2009

Dingdong ka-level na sina Jacky Chan at Jet Li

Ipinalabas na sa US at Canada ang E! Channel’s feature on World Sexiest Male Celebrities, kung saan, number three si Dingdong Dantes at number one si David Beckham. Wala pang balita kung kailan ilalabas dito ang inaabangang special.

Ang sunod na aabangan ng mga fans ni Dingdong ay ang airing ng isa pang special na mapapanood sa AXN Channel. Sina Jacky Chan at Jet Li naman ang kasama rito ni Dingdong, siya lang ang Filipino actor na nakasama at pinuntahan siya ng Singaporean host para interbyuhin. Bawal sabihin ang title ng show at pilot episode ang pagpi-feature sa Asian actor kasama si Dingdong. Ang pagkakasama ng actor as one of the world’s sexiest men ang nag-udyok sa AXN para isama itong i-feature sa show with other popular Asian actors.

Samantala, pinag-react namin si Dingdong sa comment ng Dingdong and Marian Rivera haters na gaya sa Mr. & Mrs. Smith nina Brad Pitt at Angelina Jolie ang Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang.

“Sa looks oo, mala-Mr. & Mrs. Smith siya, pero sa kuwento malayo. Original ni direk Carlo Caparas ang istorya namin at matagal na ito, kelan lang ba ang movie nina Brad Pitt at Angelina Jolie?” reaction ni Dingdong.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites