<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 13, 2009

Gretchen Espina patuloy sa pagsisikap na sumikat bilang singer

SA nakaraang concert na pinamagatang Ogie Sings With The Idols sa Aliw Theater noong Dec. 20 at 21, 2008, kasama ng three-time Aliw Awards Entertainer of the year and Hall of Famer na si Ogie Alcasid ang malalakas na puwersa ng mga mang-aawit sa pangunguna ng American Idol Season 7 Filipino-American finalist na Ramiele Malubay at ang Pinoy Idol top 3 na sina Ram Chavez, Javann Bautista at Gretchen Espina, kasama ang iba pang siyam na finalists at ang indie rock outfit Menaya.

Sa kalipunan ng lahat na idols, si Gretchen ang maituturing na outstanding sa pisikal na kaanyuan at husay ng tinig. Hindi ito mapasusubalian dahil si Gretchen ay pamangkin ng Filipino singer na sumikat noong ‘80s na si Aileen Espina, kapatid ng kanyang amang si Governor Roger Espina ng Biliran Province. Ang kanyang ina naman na si Dr. Cecille Espina ay kumakanta rin.

Ayon kay Gretchen, maliit pa siya ay expose na siya sa musika kaya hindi katakata-kang maging mahusay siyang singer.

Kaya nga, nang mag-wagi siya bilang first Pinoy Idol grand winner, malaki ang karangalang inihandog niya sa sariling probinsya. Kasalukuyang tinatapos ng beynte-anyos na dalaga ang kursong European Languages sa University of the Philippines Diliman at 4th year na siya.

"I want to know and speak several langua-ges and go around the world in the future. Wouldn't it be great if I could sing in different languages, too?" sabi niya.

Matindi ang kanyang pagnanais na maging tanyag na mang-aawit sa malapit na hinaharap, kaya oras na ma-katapos siya sa kanyang studies, gusto muna niyang mag-concentrate sa pagkanta. Marami nga sa mga kababayan niya ang umaasam na sana palagian na siyang mapapanood sa SOP Rules dahil programa naman ito ng GMA-7 kung saan siya ang nagwagi sa kauna-unahan nitong patimpalak ng Pinoy Idol.

Pero gustuhin man niya ito, ang desisyon ay nasa nasabing channel pa rin. Ba-ka naman nais ng Seven na makita muna siyang umunlad pa sa larangan ng pagkanta bago gawing regular sa nasabing weekly musical va-riety show.

"Wala po akong masa-bi sa kabaitan ng Kapuso sa akin. Kasi noon namang Christmas party nila para sa press, isa ako sa mga ki-numbida nilang singer doon. Marami tuloy akong nakilalang press people,” pahayag pa niya.

Samantala, sa ngayon, hindi niya pinapabayaan ang pag-practice sa kanyang vocal chords, ang pagmemorya ng iba pang awit, rhythm and blues man o pop o standards.

"My day is not complete without singing any song. Sometimes, I get carried by my emotions when singing a love song especially a sad one."

Isa sa mga napansin ng mga hurado nang kinanta ni-ya ang ang kanyang winning piece sa Pinoy Idol ay ang tindi ng kanyang feelings habang kumakanta. Tinanong din namin si Gretchen kung payag ba siyang tulungan ang kanyang ama sa kandidatura nito sa 2010 elections sa pa-mamagitan ng pagkanta sa pangangampanya. Yes daw.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites