<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 04, 2009

Hayden Kho, no show sa Startalk

Hindi umapir kahapon si Hayden Kho sa Startalk dahil umuwi na siya sa Marinduque noong Biyernes. ‘Yon ang sabi niya ha?

Nag-text na lang si Hayden kay Gorgy Rula ng Startalk na hindi siya makakarating porke nagpunta na nga siya sa probinsya.

Hindi na-miss ang absence ni Hayden dahil may interview na kami sa kanya ni Ricky Lo noong Martes. Mabuti na lang, nainterbyu namin siya or else, hindi magiging successful ang sagutan blues nila ni Katrina Halili.

‘Yun nga lang, hindi natuloy ang pagkanta ni Hayden. Nakakundisyon pa naman ang kanyang isip na makakanta niya sa TV ang awit na bagay na bagay daw sa kuwento ng love affair nila ni Dra. Belo.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites