<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 08, 2009

Hayden Kho tinapos na ang showbiz career

SA Eat Bulaga na nga tinapos ni Hayden Kho ang kanyang showbiz career.

Walang masyadong fanfare, walang ni-likhang controversy.

Naging guest lang siya sa isang celebrity game portion at nang tanungin siya ng hosts, sinabi niyang “Magdo-doktor na lang po ako.”

Iyon na ang katapusan ng kuwento.

Tinatanong siya kung hindi ba niya nakayanan ang intriga, ngumiti lang si Hayden at tumayo na sa kanyang puwesto.

Ano pa nga ba ang magagawa ni Hayden sa ngayon?

Masyadong marami na siyang nakaaway sa showbusiness.

Hindi maikakailang galit sa kanya si Katrina Halili.

Hindi rin naman maikakaila na iba na rin ang tingin sa kanya ni Rufa Mae Quinto.

Mukha ngang naisip din naman niyang mahihirapan din naman siya sa buhay showbiz.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

dapat si dra. belo lumagay narin sa lugar.

na magdalanghiya na...........hehehehehe

9:22 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites