<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 24, 2009

JC de Vera ayaw umaming in-love kay Rhian

INAMIN ni JC de Vera sa Thanksgiving party ng Royal Era Entertainment nina Anabelle Rama at Eddie Gutierrez, na lagi siyang masaya kapag kasama si Rhian Ramos sa set ng Lalola.

Kahit walang taping ay nagkikita silang dalawa ni Rhian at si Rhian lang ang idini-date niya ngayon.

Saka, nakita niya kay Rhian ang lahat ng katangian ng isang babae.

Pero, ayaw daw niyang aminin na sila na nga dahil ayaw daw niyang pagpiyestahan sila ng press na maging dahilan pa ng kung anu-anong issue sa kanila.

Para kay JC, mas mabuti pang hindi siya umaamin ng kahit anong relasyon mayroon sila ni Rhian, kasi mas gusto niyang tahimik lang sa kanyang buhay.

Sa pagtatapos ng Lalola, magkakahiwalay na sila ni Rhian.

Kasi, si Rhian ay magbabalik na sa katauhan daw ni Wendell Ramos at matatapos na ang sumpa sa kanya ng isang Babaylan.

Sa party ng Gutierrez family, maraming pinasayang press people ang mag-anak. Talagang gusto lang ni Tita Anabelle na magbahagi sa press ng kahit anuman bagay taun-taon.

Kaya naman patuloy na sinusuwerte ang pamilya ng biyaya sa buhay.

Wala si Richard sa party dahil nagsu-shooting ng kanilang movie ni KC Concepcion na may premiere night sa SM Megamall sa February 12.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites