<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 04, 2009

Marian, Dingdong ayaw paghiwalayin ng GMA-7

Sadyang mahirap ang sitwasyon ni Marian Rivera ngayon. Kung lahat ng intriga ay papansinin niya, tiyak na sasakit lang ang kanyang ulo.

Kung sakaling uurirating muli, relasyon niya kay Dingdong Dantes ang ugat ng lahat. Sa totoo lang, mismong ang GMA-7 ang hindi pumapayag na paghiwalayin ang dalawa.

Naging established na ang kanilang loveteam at sayang nga naman kung bigla na lang itong bubuwagin.

Dahil kay Marian, naging maingay ang pangalan ni Karylle dahil lagi siyang napag-uusapan kapag si Dingdong na ang topic.

Tingnan lang natin kung ganito rin ang mangyayari kapag lalong umugong ang tsismis tungkol sa kanila ni Jericho Rosales. Kagatin din kaya ito ng publiko?

[via]

Labels: ,

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

i hate marian. walang breeding.

1:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

si karylle...ahas, inagaw si dingdong kay antoinnete taus....walang breeding! mukhang atsay at tindera ng tinapa!

7:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

to think na kaibigan pa nya ni karylle si antoinette ay pinatos pa niya at nilandi si dingdong! ayan...bumalik ang karma sa kanya!

7:44 AM  
Anonymous Anonymous said...

The culprit - "Dingdong brain" Dantes. Poor girls. They cannot make a name for themselves without attaching them to a schmuck. Wow, even the trending is deteriorating, from a Fil-Am witty girl to a Half-Spanish dimwit girl! He,he,he.

Well, why bother? Show business is really no business at all. Just an enormous trash heap bigger than Smokey Mountain, Payatas landfill or San Mateo landfill. Yuck!

12:51 AM  
Anonymous Anonymous said...

eh flirt yang si marian!
deny to death pa sya na wala syang gusto kay raf dantes (dingdong), pero kung umasta parang girlfriend! haaaayy slut!
bitchy marian magpakatotoo ka!

5:24 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites