<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 02, 2009

Mark Herras at Jennylyn Mercado ‘very sweet’ sa Kapuso 2009 Countdown show

MARAMING nagsasa-bing malaki ang posibi-lidad na magkabalikan ang parehong GMA Ar-tist center prime artists na sina Mark Herras at Jennylyn Mercado na nagbabalik-tambalan.

Nito ngang nagkasama sila bilang performers at nagkausap nang masinsinan sa Kapuso 2009 Countdown na ginanap sa Seaside ng Mall of Asia, may nakakitang pa-nay ang lambingan nila sa backstage.

Nahalata rin ng informer namin na kung minsan daw ay tipong na-iiyak si Jennylyn sa masinsinan nilang pag-uusap.

Marami-marami na rin naman ang nakakapansin na muling nagkakalapit ang loob ng dalawa. Malimit na nga ring may nakakikitang duma-dalaw ngayon si Mark sa bahay ni Jen. At kung maaalaala, last na nagpunta sila sa Dubai para sa isang show doon, nag-effort talaga si Mark na daanan si Jen sa bahay nito para sabay na silang magpunta sa airport.

Kaya naman abangan na lang ang mga susu-nod na mangyayari sa dalawa lalo`t malapit nang mag-start ang soap na maglulunsad muli sa kani-lang tambalan, ang Papano Ba ang Mangarap.

[via]

Labels: ,

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hay naku!!isa patong malandi!!!dont you have any concern or "KAHIHIYAN" just for you son?!suckssssssss.....on of the bitches in GMA

5:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

i think your the one who sucksssssssssss..check your grammar..inum ka ng pang highblood ahh..heheehe..its 2009..have a nice life...=p

10:41 PM  
Anonymous Anonymous said...

sucksss on ABS-CBN....A Boring Station Cannot Be Number 1....whahahaha..............bitch....

10:10 AM  
Anonymous zeneth said...

hello jen! ang galing-galing mo sa sine novela at ang ganda mo talaga!

10:12 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites