<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 13, 2009

Paolo Contis adviser-turned-lover ng GF ni Mark

KITANG-KITA sa mga mga mata ni Paolo Contis na nakapag-move on na siya.

Nitong Sabado sa Star Talk, Pao was gentleman enough to admit na he and EB babe Lian Ramos are going out and they are not just friends kundi more than that pa ang kanilang estado nga-yon. Kumbaga, they are formally dating.

In fact, kadarating lang nilang dalawa mula sa Boracay from a much needed vacation bago mag-Bagong Taon.

“Eh, kasi naisip na-min na wala namang masyadong trabaho before New Year kaya why not spend it together,” sabi pa ng aktor.

Hindi maitago ang ka-ligayahan nilang dalawa nang magkasama on TV, at nilinaw din ni Paolo na okey sila ni Isabel Oli. Nakapag-move on na rin daw ang dating kasinta-han.

Grabe, moving on ta-laga ang drama ng lahat ngayon. Tama lang. Hindi maganda ‘yong nakapako tayo sa isang bagay na alam nating wala na.

Ibinuko rin ni Lolit So-lis na dati ay kay Paolo pa humihingi ng advice si Mark Herras tungkol kay Lian.

“Oo nga, sa kakabigay ko ng advice, alam ko na tuloy kung ano na ang gusto at ayaw ni Lian,”napangi-ting sabi na lang ni Paolo na halatang sinakyan na lang ang pang-iintriga sa kanila ni Mark.

Sa totoo lang, masaya kami para sa aktor dahil bu-kod sa maganda ang mga proyektong ginagawa niya sa Siyete, may bago pa si-yang minamahal ngayon.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites