<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 12, 2009

Richard Gutierrez, KC ipinakita ang totoong relasyon sa presscon ng When I Met U

MINSAN pang patutu-nayan ni Richard Gutierrez na siya nga ang king of Valentine dahil for the nth time ay may Valentine movie na naman siya under Regal and GMA Films ang When I Met U kung saan kasama niya sa ikalawang pagkakataon si KC Concepcion.

Marami ang hindi nakakaalam, pero pangalawang beses na ring magsasama nina Chard at KC ngayong Araw ng mga Puso.

Kasi last year ay sila rin ang magkasamang nag-celebrate ng Valentine’s Day.

Pero tulad ng dati, wa-lang direktang pag-amin na mapipiga sa dalawa. “What you see is what you get. Wala naman kaming itinatago ni KC eversince. Puwedeng maging mas malalim ang relasyon namin, pero saka na ‘yon,” pahayag ni Richard sa interview namin sa presscon ng When I Met U.

“Action speaks lou-der than words. Ang ma-sasabi ko lang, sobrang relax na ako with Ri-chard. Ibang level na ang relasyon namin. Mas ki-lala na namin ang isa’t isa ngayon,”giit ni KC.

Kaya ba napuna na-ming panay ang himas ni KC sa hita ni Richard habang iniinterbyu na-min si-la? At ii-sa lang ang ba-song pa-lit-palitang iniinuman nila ga-yong mayro-ong separate bottled water at drinking glass naman for KC.

Action speaks louder than words nga! Anyways, puwede raw nilang sabihin na hindi sila loveless pareho ngayong Valentine’s Day.

“We have each other. KC is special to me. Marami na rin kaming pinagsama-han at pinag-daanan,” pahiwatig ni Chard.

Inaabangan na ang kissing scene nila sa When I Met U. Marami ang gustong makaalam kung mas matindi ba ito sa ginawa nila sa For the First Time.

“Nakapag-adjust na si KC sa kiss ko. Nang ginawa namin ‘yong kis-sing scene sa When I Met U parang nakalimutan namin na may mga tao sa paligid namin,” kuwento ni Chard.

“Komportable na ako sa kissing scene na-min ni Richard. Dati ka-si, nahihiya pa ako dahil first time kong ginawa ‘yon,” saad naman ni KC.

Sorry, pero wala pa raw silang love scene na ginawa sa When I Met U. Irireserba na lang daw nila ‘yon sa next movie na ga-gawin nila after a few years.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites