<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 21, 2009

Rufa Mae Quinto gusto munang magkaanak

“Virgin ako rito, pero may nakaka-date ako na iba’t ibang klaseng lalaki sa paghahanap kay Mr. Right,” sabi ni Rufa Mae Quinto tungkol sa pelikula niyang Status: Single. Pero sa pelikula lang ang pagiging virgin niya siyempre. Ang pareho lang, lumalabas siya ngayon, nakikipag-date para makita na ang matagal na niyang hinahanap na si Mr. Right. (Pero teka, kelan nga ba na-devirginize si Rufa Mae? Though alam naman ng lahat kung sino ang ‘nakauna’ sa kanya. Act­ually, kung mapapanood mo sa trailer ng Single, in fairness, parang na-justify niya ang pagiging virgin.)

Lumalabas siya pero ingat na ingat dahil pag-aasawa na ang gusto niyang atupagin ngayon. Pero sumagi na rin sa isip niya na kung hindi agad siya makakita ng lalaking mapapangasawa, uunahin na lang muna niya ang magkaanak. (Why not, pu­wede naman siyang magkaanak muna.)

Yup, sinasabi naman niya na gusto na niyang mag-asawa. Pero as of yes­terday, wala pa ring dumarating na napi-feel niyang makakasama niya sa habang-buhay. So ang status pa rin niya hanggang ngayon, single kaya pasok pa rin sa pelikula niya.

Anyway, ginagawa talagang lahat ni Rufa Mae para kumita ang pelikula niya.

Bukod sa pagiging artista, produ rin siya kasi nito kaya ang sipag niya talaga. Sabi nga ni direk Jose Javier Reyes, ilang araw na walang tulog sa dubbing ang sexy actress.

Ka-join niya rito sina Rafael Rosell, Alfred Vargas, Mark Bautista at ang natsitsismis sa kanyang si Jon Avila, with Paolo Contis.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites